Polityka prywatności 

 

Podstawa prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie RODO.

 

Najważniejsze informacje

Dbamy o Państwa prywatność. Przedstawiamy najistotniejsze dla Ciebie informacje związane z polityką prywatności.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Domosapiens Dorota Bladowska - Bambot z siedzibą w Warszawie przy ul. Libijskiej 10 c, e-mail: info@busy-bee.pl,  tel: 508 481 081.

 

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które dobrowolnie Państwo podają w ramach korzystania z naszej strony internetowej. W szczególności:

Przetwarzamy również dane nie mające charakteru osobowego - przetwarzane w celach statystycznych bądź ulepszenia/ułatwienia korzystania z naszego serwisu:

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Przekazywane przez Państwa dobrowolnie dane kontaktowe (w tym osobowe) poprzez adres e-mail, lub formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie przetwarzamy w następujących celach:

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Korespondencja e-mail oraz tradycyjna

 

Cel przetwarzania danych nieosobowych (pliki cookie, logi serwera)

Dane nieosobowe w postaci plików czy logów serwera przetwarzamy w celach:

 

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

Nie ma takiej potrzeby. Swoje dane podają nam Państwo dobrowolnie w poszczególnych przypadkach: jeśli chcą się Państwo skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy, bądź poprzez adres/adresy e-mail podane na naszej stronie.

  

Inne dane przetwarzane przez nas

 

Pliki cookies

Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi przesyłanymi przez serwer WWW i zapisywanymi w pamięci urządzenia końcowego użytkownika (komputer, tablet). Pliki te informują serwer WWW, np.: o kolejnych odwiedzinach strony internetowej przez użytkownika serwisu www. Najczęściej i w większości przypadków pliki te używa się do:

Nie wykorzystujemy danych zapisanych w plikach cookies do identyfikacji użytkowników, dane ty wykorzystujemy jedynie dla celów statystycznych oraz ewentualnego ulepszenia korzystania z serwisu www.

Nasz serwis internetowy używa tych plików w celach statystycznych oraz w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu. Nie gromadzimy prywatnych danych. Korzystając z serwisu www.busy-bee.pl wyrażasz zgodę na używanie tych plików.

 

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera www, na którym przechowywana jest nasza stron.

Każde zapytanie skierowane do naszego serwera jest zapisywane w logach serwera (obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.)

Logi zapisywane są i przechowywane na serwerze. Dane te nie są ujawniane osobom niezwiązanym z zarządzaniem i administracją serwisem.

Logi serwera przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem i zapewnieniu jego bezpieczeństwa. Dane te mają charakter zbiorczy i nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające naszą stronę. 

 

Przekazywanie danych innym podmiotom

W niektórych przypadkach możemy przekazać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim. W uzasadnionych przypadkach Odbiorcami Państwa danych będą:

 

Analiza i statystyka

 

Narzędzia społecznościowe

 

Bezpieczeństwo

 

Czas przetwarzania danych

Okres przechowywania danych zależy od celu ich przetwarzania. Może on również wynikać z przepisów gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, dane przetwarzane są do czasu jej wycofania.

 

Prawa użytkownika strony internetowej

W każdej chwili przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez naszą firmę Państwa danych osobowych:

Jeżeli Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane te są niezbędne do świadczenia usługi), mogą Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

W celu skorzystania z poniższych praw należy skontaktować się z administratorem lub wyznaczonym inspektorem danych osobowych

 

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie

Aby cofnąć każdą zgodę udzieloną naszej firmie w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe.